Kvôli prerušeniu distribúcie elektrickej energie upravujeme úradné hodiny takto:

  • 16. 09. 2016 – úrad zatvorený
  • 20. 09. 2016 – úrad zatvorený
  • 22. 09. 2016 – úradné hodiny od 08.00 hod. do 12.00 hod.
  • 26. 09. 2016 – úradné hodiny od 08.00 hod. do 12.00 hod.
  • 28. 09. 2016 – úradné hodiny od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Za pochopenie ďakujeme,

Miestny úrad MČ Košice – Lorinčík

Dňa 4. 7. 2016 bude MÚ MČ Košice – Lorinčík zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Vážení občania,

zverejňujeme Záverečný účet našej MČ za rok 2015, je v týchto dvoch súboroch:

Vážení občania,

v dňoch 9., 11. a 16. mája 2016 budú úradné hodiny MÚ MČ Košice - Lorinčík v čase od 8.00 do 12.00.

Voľby do NR SR sa budú konať v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00.

Viac informácií je na stránke Ministerstva vnútra alebo aj v tomto dokumente:

Vo voľbách 15. 11. 2014 boli zvolení:

Starosta: Damián Exner

Poslanci OZ:

  • Ing. Lýdia Lauffová,
  • Ing. Radoslav Bajus, PhD,
  • Mgr. Lucia Dučayová
  • RNDr. Zuzana Kimáková, PhD,
  • Ing. Štefan Kender, PhD,

Podrobnosti o voľbách vrátane počtu získaných hlasov sú v tomto súbore.