Rokovací poriadok MZ je v tomto súbore na stiahnutie:

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 19. 3. 2018.

Pozvánka je v tomto súbore:

 

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 19. 12. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:

 

 

 

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 21. 11. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:


 

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 12. 9. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:

 

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 13. 6. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:


Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 25. 4. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:


Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 14. 3. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:


Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 13. 9. 2016.

Podrobnosti sú v tomto súbore:


Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 13. 12. 2016.

Pozvánka je v tomto súbore:

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky je v tomto súbore:

Čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2016 je v tomto súbore:

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 14. 6. 2016.

Podrobnosti sú v tomto súbore:

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 15. 3. 2016.

Podrobnosti sú v tomto súbore: